Розділ 1

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Кафедра маркетингу

Курсова робота

з дисципліни

«Товарознавство»

на тему:

«Маркетингове дослідження українського ринку щебеню »

(ТзОВ «Селищанський гранітний кар'єр»)

Підготувала

Студентка ІІ курсу

Групи МАР-21

Трофимець Марина

Перевірила:

Доц. Попко О.В.

Рівне – 2016

Зміст

Вступ...................................................................................................................................3

Розділ 1. Аналіз галузі......................................................................................................5

1.1.Загальна характеристика ринку товарів промислового призначння......................5

1.2.Державне регулювання галузі....................................................................................6

2.Виробництво та динаміка реалізації..............................................................8

2.1.Обсяги виробництва та реалізації у кількісних показниках.........................8

2.2.Динаміка росту виробництва і реалізації товару.........................................9

3.Основні оператори ринку. Перелік основних операторів ринку....................11

4.Зовнішня торгівля. ......................................................................................12

4.1.Імпорт.......................................................................................................12

4.2.Експорт.....................................................................................................12

5.Аналіз цін.................................................................................................. .14

5.1.Асортиментна продукція представлена на ринку .......................................14

5.2.Динаміка цін на продукцію.........................................................................17

6.Споживання товарів на ринку.Уподобання споживачів відносно товару........18

7.Перспективи розвитку галузі.Проблеми розвитку галузі.................................19

Розділ 2.Аналіз діяльності підприємства.......................................................21

2.1.Загальна характеристика підприємства-бази практики..............................................21

2.2.Аналіз фінансового стану підприємства......................................................................292.3.Аналіз показників фінансової стійкості.......................................................................30

2.4.Аналіз показників рентабельності і затратомісткості діяльності підприємства......32

2.5.Аналіз економічної ефективності використання основних фондів підприємства...33

2.6.Аналіз економічної ефективності використання оборотних активів підприємства...34

2.7.Аналіз використання трудових ресурсів підприємства.................................................36

ВИСНОВОК.............................................................................................................................38

Список використаних джерел..............................................................................41


Вступ

Для виробництва щебеню придатні усі генетичні типи гірських порід. Переважно з магматичних та частково метаморфізованих гірських порід використовують граніт, гранодіорит, граносиєніт, чарнокіт, мігматит та ін., які об’єднуються в загальну групу – гранітоїди. Крім того, щебінь виготовляють також з базальту та андезиту. Для виробництва щебеню з метаморфічних гірських порід залучають кварцит, мармур, мармуризований вапняк, доломіт, а з осадових – пісковик, вапняк.

Поклади цих гірських порід знаходяться в більшості регіонів України: Закарпатська обл. – андезит, базальт, мармуризований вапняк, мармур; Рівненська обл. – базальт, гранітоїди; Житомирська обл. – гранітоїди, кварцит; Київська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька обл. – гранітоїди; Луганська обл. – пісковик, вапняки; Донецька обл. – гранітоїди, вапняки; АР Крим – мармуризовані вапняки, вапняки.

За розміром зерен щебінь поділяють на фракції. Фракція – це максимально допустимий розмір окремо взятого фрагмента щебеневої продукції. ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. ТУ» визначено такі основні фракції: 5 до 10 мм; 10 до 20 мм; 20 до 40 мм; 40 до 70 (80) мм вкл.

На сьогоднішній день в Україні нараховується біля 300 підприємств, що виробляють щебеневу продукцію. Виробництво щебеню можна класифікувати за основними видами – гранітний щебінь, гравійний щебінь, вапняковий щебінь. Лідером серед споживачів щебеню є галузь виробництва товарного бетону. Виробники бетону розміщуються навколо великих міст (в радіусі до 100 км), де реалізуються великі будівельні проекти. Київ та столичний регіон є найбільшими споживачами бетону – його тут споживаєтья в 4-5 раз більше, ніж в будь-якому іншому регіоні України. Найбільше бетону споживають великі будівельні компанії, серед яких можна виділити «Познякижилбуд», «Житлобуд», «Київміськбуд», «Дарниця», «Макрокап Девелопмент Україна», «Запоріжбуд», «Укренергобуд» та інші компанії, що здійснюють будівельні роботи у великих масштабах.За інформацією, наданою Державному гемологічному центру України, експорт щебеню та крихти з природного каміння у 2010 році склав 14,1 млн. т на суму – 160,2 млн. доларів США, що порівняно з 2005 роком збільшився у кількості на 107 %, а у вартості – 239 %. Основними споживачами цієї продукції є Росія, Литва, Молдова, Білорусь. Російський ринок є найбільш ємким для українського щебеню. Незважаючи на те, що у Росії на Північному Кавказі, Уралі, Карелії, Калузькій області є запаси власного щебеню, українська продукція користується величезним попитом.

Експорт для вітчизняних виробників щебеню привабливий за різними причинами. Першим є те, що експорт – це можливість не платити ПДВ, а в деяких випадках – навіть повертати. Наприклад, при експорті приблизно 60 % продукції баланс по ПДВ нульовий – експортер не платить і йому нічого не повинні повертати. По-друге – привабливість експорту у вигляді платіжних умов і цін. Як правило, експортна продукція продається тільки по передоплаті і нормальним цінам.

Зважаючи на підготовку до проведення футбольного чемпіонату 2012 року та Олімпійських ігор в Сочі, галузь виробництва українського щебеню буде затребувана. Його левова частка експортується до Росії, де реалізуються масштабні федеральні програми будівництва автодоріг. В подальшому, за прогнозами фахівців, передбачається зростання цін на щебінь через збільшення попиту на нього, а також підвищення залізничних тарифів на перевезення.

Україна має великі перспективи з розширення мінерально-сировинної бази кам’яних будівельних матеріалів. Крім використання запасів родовищ, що розробляються, в найближчий час є можливість залучити до експлуатації ряд розвіданих родовищ, з яких понад 50 вже намічені до експлуатації. Стимулюючим чинником на національного щебеневому ринку може стати й вступ України до ВТО, що суттєво зменшує торгові бар’єри.

Хоча в останні 2-3 роки російські та інші зарубіжні інвестори активно скуповували українські підприємства. Але в 2010 р. через дефіцит кредитних ресурсів і нечітких перспектив розвитку галузі процес злиттів і поглинань завмер, втім, як і сам ринок щебеню. У 2011 р. очікується відновлення консолідації цього ринку, тому що вартість бізнесу значно зменшилася. Але говорити про подальший притік російських грошей в галузь складно, оскільки 80% експортного ринку, у тому числі поставок щебеню до Росії, вже зосереджено в руках найбільших українських виробників, у яких є переваги щодо доставки товару, а також налагоджені контакти з російськими споживачами.

Розділ 1


1549358776382561.html
1549419559196144.html
    PR.RU™